Algemene voorwaarden

Reserveringen
Alle groepsreserveringen worden door ons schriftelijk, per fax of per e-mail aan u bevestigd. Wij verzoeken u vriendelijk het duplicaat van de orderbevestiging getekend aan ons te retourneren.

Algemene Voorwaarden
Op alle activiteiten zijn van toepassing onze “Algemene Voorwaarden” waarvan deel uitmaken de “CBRB/VNPR personenvervoercondities voor de binnenvaart” en de “Uniforme Voorwaarde Horeca UVH”. Onze “Algemene Voorwaarden” zijn gedeponeerd bij de KvK te Maastricht op 30 november 1993 onder nummer 028814. Op uw verzoek zullen deze voorwaarden op onze kosten en zonder vertraging aan u worden toegezonden cq. overhandigd worden.

Annuleringsverzekering
Indien u een boeking heeft verricht en om voor u zwaarwegende redenen dient af te zien van de reservering; kan een annuleringsverzekering uitkomst bieden. Wij adviseren u daarom in overweging te nemen zo’n annuleringsverzekering af te sluiten.

Voor meer informatie: neem contact op met ons kantoor.

Wijziging aantal personen
U kunt tot 2 dagen voorafgaand aan uw activiteit het aantal personen nog wijzigen binnen een marge van 10% van het opgegeven aantal. Grotere wijzigingen dienen uiterlijk 14 dagen voorafgaand gemeld te worden. Indien op de uitvoeringsdatum het aantal personen toch minder blijkt te zijn dan de laatste opgave, wordt toch het laatst opgegeven aantal van zowel activiteit als catering in rekening gebracht.

Betaling
Alle betalingen dienen contant te geschieden voorafgaand aan het vertrek dan wel start van uw activiteit, tenzij anders overeengekomen. Voor opdrachten die achteraf in rekening worden gebracht sturen wij, samen met de opdrachtbevestiging, een voorschotnota. Betaling van alle nota’s binnen 14 dagen na factuurdatum.

Prijzen
Alle prijzen zijn onder voorbehoud en inclusief btw.